Pytanie 1

Rower to:

A pojazd specjalny poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem,
B pojazd jednośladowy lub wielośladowy,
C pojazd samochodowy jednośladowy.


Pytanie 2

Pieszy idący w strefie zamieszkania:

A ma pierwszeństwo przed pojazdami i może korzystać z całej szerokości drogi,
B musi ustępować miejsca samochodom,
C musi iść możliwie blisko lewej strony drogi.


Pytanie 3

Rowerzyście podczas jazdy zabrania się:

A wyprzedzania samochodów,
B jazdy szybciej niż 40 km/godz.,
C korzystania z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.


Pytanie 4

Liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

A 10,
B 15,
C 20.


Pytanie 5

Jak powinien zachować się rowerzysta widząc pieszego z białą laską wkraczającego na jezdnię?

A użyć sygnału dźwiękowego (dzwonka), aby przestraszyć niewidomego,
B starać się zwiększyć prędkość i ominąć pieszego,
C zwolnić lub zatrzymać się w celu umożliwienie przejścia pieszemu przez jezdnię.

Pytanie 6

"Nakaz jazdy prosto" przez skrzyżowanie jest wyrażony znakiem:

A
B
C


Pytanie 7

Znak (B-11) oznacza:

A zakaz ruchu rowerów jednośladowych,
B zakaz ruchu rowerów wielośladowych,
C zakaz ruchu wszelkich rowerów na jezdni i na poboczu.


Pytanie 8

Ten znak (A-16):

A wyznacza przejście dla pieszych,
B należy do grupy znaków informacyjnych,
C ostrzega kierującego pojazdem o przejściu dla pieszych.


Pytanie 9

Znak (P-11) oznacza:

A miejsce do przepędzania zwierząt domowych,
B przejazd dla rowerzystów,
C przejazd dla pojazdów wolnobieżnych.


Pytanie 10

Który z przedstawionych znaków zakazuje wjazdu rowerów:

A
B
C


Pytanie 11

Kierujący motorowerem (nr. 4) na takim skrzyżowaniu:

A przejeżdża pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr. 3,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdom nr. 2 i 1


Pytanie 12

Na tym skrzyżowaniu:

A rowerzysta nie powinien sygnalizować skrętu,
B rowerzysta ma pierwszeństwo przed innymi uczestnikami ruchu,
C rowerzysta musi się zatrzymać przed drogą poprzeczną i ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu.


Pytanie 13

W tej sytuacji kierujący rowerem:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr. 3,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr. 2,
C jedzie ostatni.


Pytanie 14

Na tym skrzyżowaniu:

A pojazd nr. 2 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr. 1,
B pojazd nr. 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr. 3,
C pojazd nr. 1 nie ma pierwszeństwaprzed pojazdem nr. 2.


Pytanie 15

Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr. 2,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z nr. 3,
C przejeżdża jako pierwszy.


Pytanie 16

Kierujący rowerem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego na obszarze zabudowanym, z którego rusza autobus, jest obowiązany:

A zwiększyć prędkość, aby jak najszybciej minąć autobus i przystanek,
B zatrzymać się na chodniku,
C zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu, jeśli sygnalizuje taki zamiar.

Pytanie 17

W tej sytuacji skręt w lewo jest dozwolony z pasa ruchu:

A 3,
B 2,
C 1.


Pytanie 18

Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi bokiem do naszego kierunku jazdy, to taką postawę policjanta można przyrównać do światła:

A zielonego,
B żółtego,
C czerwonego.


Pytanie 19

Wymijanie to przejeżdżanie rowerem obok:

A pieszego idącego w tym samym kierunku,
B innego rowerzysty, jadącego z przeciwnego kierunku,
C unieruchomionego samochodu.


Pytanie 20

Kierujący rowerem zmieniając pas ruchu:

A nie jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi wjeżdżającemu z prawej strony na pas ruchu, na który zamierza wjechać,
B jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi wjeżdżającemu z lewej strony na pas ruchu, na który zamierza wjechać,
C jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać.


Pytanie 21

Jako opatrunku nie można używać:

A jałowej gazy,
B włochatego materiału,
C zwiniętej chusty trójkątnej.


Pytanie 22

Pozycja przeciwwstrząsowa (autoprzetoczeniowa) polega na:

A owinięciu rąk i nóg elastycznym bandażem,
B uniesieniu nóg powyżej poziomu głowy,
C ułożeniu w pozycji półsiedzącej.


Pytanie 23

Proporcja sztucznego oddychania i masażu serca prowadzona u dorosłej osoby, wynosi:

A 10 wdechów / 5 ucisków,
B 5 wdechów / 20 ucisków,
C 2 wdechy / 30 ucisków,


Pytanie 24

Wypadek amputacji urazowej palca. Po opatrzeniu kikuta, amputowany palec najlepiej:

A postarać się przymocować ponownie na miejsce amputacji,
B wsadzić do foliowego worka, a następnie do drugiego worka wypełnionego wodą z lodem,
C wsadzić do foliowego worka, i przysypać dużą ilością lodu.


Pytanie 25

Jak trzeba pomóc osobie poparzonej płomieniem?

A schładzać chłodną wodą, polewając delikatnie miejsce oparzenia,
B schładzać lodowatą wodą miejsce oparzenia, by jak najszybciej obniżyć temperaturę,
C mocno ucisnąć bandażem elastycznym.